Declaració d’intencions

Una llarga llista de verbs i accions formen part del dia a dia de les persones que ens dediquem a la producció de les arts escèniques.

Treballem en equip per tal que una companyia d’arts escèniques es mantingui viva i activa i tots els seus engranatges funcionin bé i per a que projectes escènics i artístics de diferents formats i durades es puguin portar a terme. 

Una persona que es dedica a la producció d’un espectacle o projecte escènic és una persona creativa i alhora racional, amb capacitat d’organització, és hàbil i àgil per trobar recursos i solucions, resoldre conflictes, elaborar i executar pressupostos i gestionar equips.

La diversitat de les tasques i la responsabilitat de la persona productora contrasta amb un seguit de limitacions, com la invisibilitat i desconeixement del nostre dia a dia, continuant per una feina molt solitària, apresa de forma autodidacta amb unes condicions laborals fràgils o inestables. 

Quan hem fet aquestes reflexions en veu alta i les hem compartit entre totes les companyes i companys que ens hi dediquem, ha sorgit un contundent desig col.lectiu de millorar el nostre ofici. 

Ens hem unit com a Xarxa de Professionals de la Producció d’Arts Escèniques amb els següents objectius:
  • Definir i donar visibilitat al rol de la producció per dotar-lo de l’espai i la condició professional que mereix dins del sector de les arts escèniques.  
  • Apoderar-nos i enfortir-nos gràcies a l’efecte positiu i multiplicador que té treballar en una  xarxa interconnectada.
  • Poder disposar d’un espai de trobada on compartir cures, idees, reptes, recursos i coneixements i oportunitats.
  • Dignificar la nostra activitat promovent la creació d’una taula salarial i un conveni professional revisant si diversos epígrafs d’activitat del règim d’autònoms ens representen. 
  • Elaborar un document que marqui unes pautes sobre l’abast de la feina del/la productor/a que pugui servir de guia en el moment de la contractació.
  • Generar una borsa de treball des de la qual canalitzar un mercat laboral existent encara poc regulat.
  • Promoure i liderar la creació i diversitat d’oferta de formació complementària  a l’existent, que estigui marcada per les necessitats reals del mercat actual, des d’un enfoc pràctic, buscant alhora la capacitació i l’acompanyament.

..

%d bloggers like this: