S0423 | DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

24.01.2023 | SESSIÓ 4

AMB BARBARA BLOIN DE LA CIA. SR. SERRANO

Foto: Jordi Soler

La Barbara ens explica la seva carrera dins de la companyia  a la qual pertany Agrupación Señor Serrano. Des dels inicis el 2006 quan van entrar al circuit de la Red de Teatros Públicos durant dos anys consecutius passant per les diferents crisis que han hagut de superar com a companyia al llarg de tots aquests anys i com ha estat precisament aquestes crisis qui han conferit un caràcter propi i especial a la companyia. Per exemple, quan la crisi mundial del 2010 que va afectar també el sector de els Arts Escèniques, el Señor Serrano van decidir buscar sortir i bolos a l’estranger, i per a facilitar els trasllats van treballar amb material de molt petit format, és  dir, que hi cabés a una maleta per a facilitar-ne el transport. Així, es van posar a fer cine en directe amb… gominoles! 

Continua llegint «S0423 | DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ»