S1123 | GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D’EQUIPS

16.02 | SESSIÓ 11

AMB Antonio Morcillo

Com a autor, director i docent, l’Antonio està acostumat a gestionar equips de treball i també a reflexionar i documentar-se. En primer que caldrà saber és què significa, millor dit: què entenem cadascú per “gestió d’equips”? i aquí s’obra un breu espai de reflexió per a que cadascú interpreti de forma escrita el significat.  A la posada en comú dels conceptes és on aflora, inconscientment, com som, no tant pel que diem sinó per com ho expressem. Interessant!

Continua llegint «S1123 | GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D’EQUIPS»